Expoziție de carte: Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România – 16 noiembrie

Patrimoniul mondial UNESCO cuprinde totalitatea celor mai importante situri culturale și naturale, semnificative din punctul de vedere al biodiversităţii, fenomenelor prin care s-au format sau prin prisma peisajelor absolut unice. Patrimoniul mondial UNESCO din România include în prezent în lista sa șase situri culturale și două situri naturale: biserici din Moldova, mănăstirea Horezu, sate cu…

Expoziție de carte: Ziua Sfintei Scripturi – 13 noiembrie

Azi, 13 noiembrie, este Ziua Sfintei Scripturi, instituită la noi în țară, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 14-15 noiembrie 2006. Data de 13 noiembrie nu a fost aleasă întâmplător, deoarece în această zi Biserica îl pomenește pe unul dintre cei mai mari exegeţi, şi anume Sfântul Ioan Gură de Aur. La…

„Gestiunea durabilă a pădurilor din Maramureş” / Dorel Cherecheş, 1999

Compartimentul Împrumut carte pentru adulți | Recomandarea săptămânii: – Cluj- Napoca, 1999. – 176 p. După trecerea în revistă privind pădurea ca sursă de valori materiale şi servicii sociale, autorul face caracterizarea fizico-geografică şi fitogeografică a judeţului Maramureş (cadrul geografic şi condiţiile geomorfologice, geologice, climatice,vegetaţia forestieră, influenţe ale poluării industriale ş.a.). Alte probleme importante abordate…