Sala multimedia

Dispune de unități bibliografice diverse
Filme, diafilme, diapozitive, discuri, casete audio şi video, CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri.
 • Serviciile Compartimentului MULTIMEDIA sunt puse, exclusiv, la dispoziţia utilizatorilor posesori ai Cărţii de identitate şi ai Permisului-card de utilizator.
 • Modulul de audiţii cu 12 locuri, conectate la sistemul informatic al bibliotecii, permite acces individual la audierea documentelor existente (vezi baza de date electronică a secţiei).

Servicii oferite

 • audiţii individuale de CD-uri audio cu muzică, texte literare recitate;
 • vizionări enciclopedii, CD-ROM-uri interactive, ghiduri turistice pe DVD;
 • accesarea manualelor electronice interactive de învăţare a unor limbi de circulaţie internaţională (Colecţia Tell me more: engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană);
 • acces Internet gratuit în scopuri de informare şi cercetare;
 • completarea şi aprofundarea cunoştinţelor oferite de bibliotecă pe suport tradiţional (cărţi, ziare, reviste) pentru realizarea unor studii, referate etc.;
 • noi surse de informare puse la dispoziţia utilizatorilor prin acces internet: enciclopedii (Encarta, Wikipedia), publicaţii electronice, ziare, reviste (Discovery, National Geographic), e-book-uri (carte electronică online);
 • posibilitatea redactării de lucrări de diplomă, a lucrărilor de seminar (editorul de texte OpenOffice este instalat pe fiecare din cele 12 staţii de lucru).

Utilizatorii sunt rugaţi să respecte următoarele reguli:

 • să folosească o singură staţie de lucru, cea repartizată de bibliotecar;
 • să păstreze liniştea;
 • să aibă telefoanele celulare închise;
 • să nu acceseze:
  – site-uri cu conţinut obscen;
  – programe de chat;
  – programe P2P destinate descărcării ilegale de filme, muzică, sofware etc.;
  – utilizarea sesiunilor de comunicare video sau audio (yahoo messenger, skype etc.);
  – urmărirea posturilor TV online;
  – ascultarea posturilor de radio online;
  – jocuri.
Nerespectarea acestor reguli atrage sancţionarea prin anularea permisului de utilizator!

Cum beneficiaţi de aceste servicii?

 • Accesul la Mediatecă se face pe baza permisului-card de utilizator, eliberat la Oficiul Înscriere cititori.
 • Pentru a primi un loc în sală, utilizatorii vor completa în buletinul de cerere, obligatoriu, următoarele elemente: tema şi domeniul cercetării, scopul informării şi accesării internetului, timpul de lucru solicitat.*
*Bibliotecarul va aproba maximum 1-2 ore pe zi, în funcţie de numărul solicitanţilor din ziua respectivă).

Galerie

Important!

Înscrierea cititorilor, împrumutul și restituirea cărților se face în programul: