Misiunea bibliotecii

Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” Baia Mare servește interesele de informare, studiu, educație, lectură și recreere ale utilizatorilor din municipiul Baia Mare și județul Maramureș, oferind acces liber, gratuit și nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin baza de date si colecțiile proprii.

OBIECTIVELE PRIORITARE

  • Consolidarea rolului bibliotecii județene ca principala instituție de cultură și educație;
  • Modernizarea și optimizarea serviciilor pentru utilizatori.

Istoric

Câteva date

19 Iunie 1991 - Se pune ”piatra de temelie” la noul sediu al bibliotecii
peste 188.000 volume, cu acces liber la raft
11 filiale peste granițe
5 filiale în județul Maramureș

Mesajul directorului

Bibliotecile publice si-au câstigat în ultimii ani un binemeritat LOC DE ONOARE în cetate.

E un semn bun pentru societatea civila, dar si o rasplata morala pentru eforturile depuse întru acest scop, de catre breasla bibliotecarilor, dominata de spirit vocational.

Aceasta constatare a determinat fixarea unei tinte noi pentru deceniul prim al noului secol, evident fiind faptul ca aceasta tinta se doreste un început care va fi consolidat. Este vorba despre asumarea în plan mondial a DEVIZEI bibliotecilor publice în relatia cu comunitatile pe care le deservesc si care le finanteaza integral activitatea: “BIBLIOTECA – A TREIA CASĂ!

prof. dr. Teodor ARDELEAN
Director Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”

Citește tot mesajul

PUBLICAȚII PROPRII

PROGRAME CULTURALE

PROIECTE EDUCAȚIONALE

COORDONATELE ESENȚIALE ALE ACTIVITĂȚII

Achizitionarea unitatilor de biblioteca în concordanta cu principiile: asigurarea continuitatii colectiilor, pastrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric si al actualitatii informatiei, mentinerea echilibrului între cererea utilizatorilor si oferta institutiei.

Diversificarea și creșterea calității serviciilor de bibliotecă

Prestarea unei game atractive de servicii menite sa ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informatii, accentuând rolul bibliotecii ca spatiu informational.

Sprijinirea bibliotecilor publice din județ

Privind achizitiile de carti, cu accent pe cartile valoroase din punct de vedere al interesului comunitatii locale, prin implementarea si derularea programelor: Scriitorii maramureseni în bibliotecile din Maramures, Fondul de referinta din bibliotecile comunale, Bibliotecile orasenesti au nevoie de carte.

Stabilirea unei relații cu românii din diaspora

Privind achizitiile de carti, cu accent pe cartile valoroase din punct de vedere al interesului comunitatii locale, prin implementarea si derularea programelor: Scriitorii maramureseni în bibliotecile din Maramures, Fondul de referinta din bibliotecile comunale, Bibliotecile orasenesti au nevoie de carte.

Realizarea de parteneriate cultural-educaționale

Cu institutii de cultura si educatie din municipiu si judet, precum si cu institutii similare din tara si din strainatate.

Misiune, viziune, valori

biblioteca județeană în imagini