Misiunea bibliotecii

Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” Baia Mare serveste interesele de informare, studiu, educatie, lectura si recreere ale utilizatorilor din municipiul Baia Mare si judetul Maramures, oferind acces liber, gratuit si nediscriminatoriu la informatie si cunoastere prin baza de date si colectiile proprii.

OBIECTIVELE PRIORITARE

Consolidarea rolului bibliotecii judetene ca principala institutie de cultura si educatie;
Modernizarea si optimizarea serviciilor pentru utilizatori.

COORDONATELE ESENȚIALE ALE ACTIVITĂȚII
 • Achizitionarea unitatilor de biblioteca în concordanta cu principiile: asigurarea continuitatii colectiilor, pastrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric si al actualitatii informatiei, mentinerea echilibrului între cererea utilizatorilor si oferta institutiei.
 • Diversificarea si cresterea calitatii serviciilor de biblioteca. Prestarea unei game atractive de servicii menite sa ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informatii, accentuând rolul bibliotecii ca spatiu informational.
 • Asigurarea unui mediu de învatare pentru toate vârstele, printr-o oferta de educatie continua si prin realizarea unei atmosfere confortabile de studiu.
 • Îmbunatatirea relatiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ între bibliotecar si utilizator.
 • Formarea si perfectionarea continua a personalului de specialitate din reteaua bibliotecilor publice prin forme moderne, atractive.
 • Diversificarea ofertei culturale si satisfacerea cerintelor exprimate de membrii comunitatii prin organizarea manifestarilor culturale de valorificare a patrimoniului.
 • Sustinerea unui dialog cultural de înalta tinuta între grupuri si indivizi în cadrul dezbaterilor, colocviilor, simpozioanelor, medalioanelor aniversare si comemorative organizate în scopul accentuarii rolului bibliotecii ca spatiu al comunicarii si contactelor.
 • Proiectarea si derularea unor programe culturale care definesc biblioteca drept Centru multicultural: Premiile de excelenta ale Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu”, Monografii ale localitatilor din Maramures, Maramuresul perpetuu
 • Serii: Un univers de exceptie, Restituirea istoriei, Pagini contemporane, Debut, Personalitati maramuresene s.a.
 • Sprijinirea bibliotecilor publice din judet privind achizitiile de carti, cu accent pe cartile valoroase din punct de vedere al interesului comunitatii locale, prin implementarea si derularea programelor: Scriitorii maramureseni în bibliotecile din Maramures, Fondul de referinta din bibliotecile comunale, Bibliotecile orasenesti au nevoie de carte.
 • Stabilirea unei relatii cu românii din diaspora prin actiunea “Carte pentru românii din afara granitelor” (Republica Moldova, Ucraina, Ungaria).
 • Realizarea parteneriatului cultural-educational cu institutii de cultura si educatie din municipiu si judet, precum si cu institutii similare din tara si din strainatate.
 • Mediatizarea permanenta a institutiei în mass-media.
GALERIE