Înscrierea cititorilor

  • Orice cetățean cu domiciliul în județul Maramureș are dreptul de a obține permis de cititor la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare. Pentru cetățenii români cu domiciliul în afara județului Maramureș, sau pentru cetățenii străini se eliberează un permis de cititor care dă dreptul posesorului să folosească serviciile doar în incinta bibliotecii.
  • Permisul este gratuit.
  • Înscrierea și eliberarea permisului de cititor tip card se face la sediul bibliotecii din Bd. Independenței nr. 4B, parter, de luni până vineri, între orele 8-20 și sâmbăta (1 oct.-30 iun.) între orele 8-14.
  • La înscriere, solicitantul completează şi semnează Contractul de utilizare a serviciilor bibliotecii, care se constituie într-un act juridic, având rol de titlu executoriu.
  • Permisul de cititor este valabil o perioadă de 5 ani, dar este obligatorie vizarea anuală a acestuia, pe baza actului de identitate.
  • Vizarea anuală se efectuează la sediul bibliotecii la biroul Înscriere cititori sau la sediile filialelor din Baia Mare.
    Permisul este netransmisibil.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI:

– carte / buletin de identitate
– paşaport / permis de ședere (pentru persoanele străine)
– pentru copii sub 14 ani: certificatul de naștere al copilului și actul de identitate al unuia dintre părinți sau tutori.

În caz de pierdere a permisului se eliberează un duplicat (la solicitarea utilizatorului) pentru care se achită o taxă de 5 lei.

***

Prelucrarea notificată a datelor personale, în formă generală, având ca scop educaţia permanentă şi cultura, are avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Conform Legii nr. 677/2001, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal, care îi sunt furnizate în vederea eliberării/vizării Permisului de utilizator. Vă informăm că datele dvs. cu caracter personal sunt folosite şi pentru întocmirea unor rapoarte statistice (după naţionalitate, sex, grupă de vârstă, nivel de pregătire, profesie) menite să ne ghideze achiziţia de carte şi să ne îmbunătăţească activitatea.

Galerie

Important!

În caz de pierdere a permisului se eliberează un duplicat
(la solicitarea utilizatorului) pentru care se achită o taxă de 5 lei.