Înscrierea la bibliotecă

Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

  • Biblioteca Judeţeană pune la dispoziţia utilizatorilor, pentru împrumut la domiciliu, în mod gratuit, o bogată şi diversificată colecţie de documente.
  • La înscriere, fiecare utilizator completează şi semnează Contractul de utilizare a serviciilor bibliotecii, care se constituie într-un act juridic având rol de titlu executoriu, eliberându-i-se permisul de cititor, valabil pe o perioadă de cinci ani.
  • Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actul de identitate şi să furnizeze eventualele modificări ale statutului profesional, în scopul actualizării informaţiilor şi a vizării permisului.

Înscriere/vizare permis

  • Eliberarea şi vizarea anuală a permisului de cititor se face obligatoriu pe baza actului de identitate (carte de identitate, buletin, carte de identitate provizorie);

  • Cititorul are obligaţia să anunţe imediat schimbarea cărţii de identitate, a datelor personale, a adresei şi a locului de muncă;

  • Înscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza certificatului de naştere al copilului şi a cărţii de identitate a unuia dintre părinţi sau tutori, cărora le revine răspunderea morală şi materială ca semnatari ai contractului de utilizatori principali;

  • Pe fişa titularului nu au voie să împrumute alte persoane;

  • Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau de nereclamarea pierderii acestuia.

Galerie

Important!

Înscrierea cititorilor, împrumutul și restituirea cărților se face în programul: