COLECȚII SPECIALE

Peste 22000 volume carte și periodice

Cărți cu valoare patrimonială, românești și străine:

 • Cea mai veche carte românească existentă în fond: “Pravila de la Govora” (1640);
 • Cea mai veche carte străină existentă în fond: Lorenzo Valla “De linguae latinae elegantia libri six” (Paris, 1538);
 • Carte românească și străină cu conținut enciclopedic apărută în secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX, un bogat fond de lucrări de istorie a Transilvaniei;
 • Cărți bibliofile;
 • Ediții prime: Mihai Eminescu “Poesii” (1883);
 • Cărți cu autografe celebre: Titu Maiorescu, Ioan Slavici, Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Mircea Eliade s.a.;
 • Manuscrise;
 • Periodice de secol XIX si XX : “Familia”, “Convorbiri Literare”, “Transilvania”;
 • Publicatii periodice de interes local: Chioarul, Cronica, Gutinul, Gazeta Maramuresului, Colț de țară etc.

Recomandări

Vă recomandăm câteva titluri, din colecțiile noastre speciale:
 • Carte românească veche: Pravila de la Govora (Govora, 1640); Cartea româneasca de învatatura (Iasi, 1643); Noul Testament (Balgrad, 1648); Biblia lui Serban (Bucuresti, 1688); Îndreptarea legii (Târgoviste, 1652); Dosoftei. Viata si petrecerea sfintilor (Iasi, 1682-1686); Biblia lui Bob (Blaj, 1795); Gheorghe Sincai “Elementa linquae daco-romanae sive valachicae“ (Buda, 1805); Legiuirea lui Caragea (Bucuresti, 1818) s.a.
 • Carte străină veche: Paulus Iovius ”Historiarum sui temporis” (Venetia, 1552-1568); Anton Maria Del Chiaro “Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia” (Venezia, 1718); Ambrosi Calepinus ”Septem linguarum lexicon” (Patavia, 1731); Voltaire”Oeuvres completes (Paris, 1784 -1789) – 58 vol .s.a.
 • Ediții prime: Alexandru Macedonski ”Poesii”; George Calinescu ”Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent”, George Baritiu “Parti alese din istoria Transilvaniei”, vol. I-III, Anton Pann “Noul Erotocrit”, vol. I-V, Liviu Rebreanu “Framântari”, Ioan Slavici “Novele din popor” s.a.
 • Ediții de lux: Paul Verlaine ”Sagesse” (Paris, 1925); Karl Marx ”Le capital” (Paris, s.a.); Alfred De Musset ”Les plus beaux vers” (Paris, 1929) s.a.
 • Lucrări cu autografe și dedicații: Gheorghe Adamescu, Ion Agârbiceanu, Tudor Arghezi, I.Al. Bratescu-Voinesti, Petru Comărnescu, Nichifor Crainic, Petre Dulfu, Roberto Fava, S. Fl. Marian, Ion Minulescu, Ion Pillat, Nichita Stănescu, Vasile Voiculescu, Duiliu Zamfirescu s.a.
 • Ediții de dimensiuni neobișnuite: liliput (Dante, Macedonski, Boris Pasternak), foarte mari (Franz Jaffé. Die bischöfliche Klosterkirche Zu Curtea de Arges in Rumänien – Berlin, 1911; Alexandru Odobescu. Le trésor de Pétrosa – Paris, 1900)

Galerie

Prezentări

„Tezaur eminescian în Colecțiile speciale ale bibliotecii”

„Poesii” de Mihai Eminescu este singurul volum tipărit în timpul vieții poetului. Apărut prin grija lui Titu Maiorescu, cel care a și făcut selecția creațiilor și a semnat prefața, volumul conține toate poeziile publicate de autor vreme de 12 ani în revista „Convorbiri literare”, dar și unele aflate doar în manuscris până atunci.

Read more

Dizertațiune istorico-critică și literară, Vasile Maniu, Timișoara, 1857

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Dizertațiune istorico-critică și literară, Vasile Maniu, Timișoara, 1857. Oglinda paginii de titlu: Disertatiune / istorico-critica / si / literara / tractanda despre originea romaniloru / din / Dacia-Trajana / de / Basiliu Maniu / Timisiora, / Cu Typariul lui M. Hazay si a fiului Guilomu. / 1857.

Read more

„Dar de Crăciun”, Sibiu, 1897

Publicat: 21 Decembrie 2020. Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: „Dar de Crăciun”, Sibiiu, 21 Decemvrie v. 1897 .Din traista lui Moș Crăciun. În 1897, „Foaia poporului”, cel mai popular ziar românesc din Ardeal, publică la Sibiu o broșură destinată tuturor cititorilor săi și intitulată „Dar de Crăciun”, în care sunt cuprinse texte semnate de…

Read more

Triodion, București, 1726

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, 1718. Oglinda paginii de titlu: ISTORIA / DELLE / MODERNE RIVOLUZIONI / DELLA / VALACHIA, / Con la Descrizione del Paese; Natura; Costumi, / Riti, e Religione degli Abitanti; / Anessavi la Tavola Topografica di quella / Provincia…

Read more

Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, 1718

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, 1718. Oglinda paginii de titlu: ISTORIA / DELLE / MODERNE RIVOLUZIONI / DELLA / VALACHIA, / Con la Descrizione del Paese; Natura; Costumi, / Riti, e Religione degli Abitanti; / Anessavi la Tavola Topografica di quella / Provincia…

Read more

Cartea Unirii 1918-1928

La împlinirea a 10 ani de la Marea Unire, scriitorul Cezar Petrescu (1892-1961) publică o „carte comemorativă” în care semnează alături de Nichifor Crainic (1889-1972), Emanoil Bucuţa (1887-1946), Emil Isac, (1886-1954), Mihail Sadoveanu, (1880-1961) evocări ale jertfelor aduse pentru îndeplinirea idealului național.

Read more

Chiriacodromion, Alba Iulia, 1699

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Oglinda paginii de titlu: CHIRIACODROMION / sau / EVANGHELIE ÎNVĂŢĂTOARE / Care are întru ea Cazanii la toate Duminecile / preste an, şi la Praznicele Domneşti, şi / la Sfinţii cei numiţi. / Acum întâi întru acesta chip aşezată şi / Tipărită, şi mai luminat în limba / Rumânească diortosită. / Supt biruinţa prea luminatului şi înălţatului // IOSIF LEOPOLD.

Read more

Istoria și originea lumii, Orazio Torsellino, Douai, 1630

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Oglinda paginii de titlu: HORATII / TURSELLINI / E ‘ SOCIETATE / IESV, / HISTORIARVM / AB ORIGINE MVNDI / usque ad annum 1598. / EPITOMAE / LIBRI X. / DVACI, / Ex Typographia BALTAZARIS BEL- / LERI, sub Circino Aureo, / Anno 1630. / Cum Privilegio. Tipar negru,…

Read more

De bello Peloponnesiaco, Tucidide, Frankfurt, 1589

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: . Oglinda paginii de titlu: „THVCYDIDIS / DE BELLO PELOPON- / NESIACO LIBRI VIII. / Ex interpretatione Laurentii Vallae, ab Henrico / Stephano iterum recognita. / In hac secunda editione, quae accuratior multis partibus, quam / prima, melior est, haec amplius etiam, quam in illa habes: / Vitam THVCYDIDIS…

Read more

Irmologhiu sau Catavasier, Anton Pann, București, 1846

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: . Oglinda paginii de titlu: Irmologhiu / sau / Catavasier / care / cuprinde în sine toate irmoasele sau catavasiile sărbăto- / rilor împărăteşti de peste an, Troparele, condacele şi Ecsa- / postelariile / Cuprinde / şi podoviile tuturor glasurilor, Bine-Cuvântările şi slujba Mor- / ţilor şi altele. /…

Read more

Evhologhion, București, 1722

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: . Oglinda paginii de titlu: EVHOLOGHION / adecă / MOLITVELNIC / Acum atreiaoară Tipărit, după / rânduiala celui Grecesc. / În zilele, de Dumnezeu înălţatei Dom- / nii aprea Luminatului oblăduitoriu / atoată Ţara Rumânească, / Ioann Nicolae Alidzandru: Voevod, / MAVROCORDATU / Cu Blagoslovenia şi cu toată chieltuiala…

Read more

Die Bischöfliche Klosterkirche zu Curtea de Argeș, Franz Jaffé, Berlin, 1911

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Oglinda paginii de titlu: Die / Bischöfliche Klosterkirche / zu / Curtea de Argeș / in Rumänien / mit unterstützung der landesbehörden / und nach eigenen studien herausgegeben / von / Franz Jaffé / königlicher baurat / Berlin 1911 / Verlag von Weise & Co. / W. Maassen-Strasse. Monografia…

Read more

Istoria muzicii la români, București, 1928

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Oglinda paginii de titlu: Mihail Gr. Poslușnicu / profesor / Istoria musicei / la români / De la Renaştere până ‘n epoca de / consolidare a culturii artistice. / Cu 193 chipuri în text. / Cu o prefață / de / Domnul Niculae Iorga / „Cartea Românească”, București.  …

Read more

Sagesse, Paul Verlaine, Paris, 1925

Oglinda paginii de titlu: P. Verlaine / Sagesse / Portrait gravé par J.-L. Perrichon / d`aprés Eugène Carrière / Ornements dessinés et gravés sur bois / par Maurice de Lambert / Paris / Éditions d`art Édouard Pelletan / R. Helleu et R. Sergent, éditeurs / 125, Boulevard Saint-Germain, 125 / MDCCCCXXV. Biblioteca noastră deține o…

Read more

De linguae Latinae elegantia libri sex, Lorenzo Valla, Paris, 1538.

Cea mai veche carte în limbă străină, aflată în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare la Compartimentul Colecții Speciale, De linguae Latinae elegantia libri sex, Lorenzo Valla, Paris, 1538, este un studiu științific despre frumusețea limbii latine și aparține umanistului și filologului italian Lorenzo Valla. Lucrarea de lingvistică latină a stat la baza a…

Read more

Istoria universală, Ioan Slavici, București, 1891

Oglinda paginii de titlu: Istoria universală / Manual pentru învețămentul secundar / lucrat de / Ioan Slavici / Partea II / Evul mediu / Cu 62 ilustrațiuni / București / Editura Librăriei Socecu & Comp. / 1891. Exemplar cu dedicația autorului: „D-lui Dr. Dimitrie Onciul în semn de colegială / afecțiune. / Ioan Slavici”.  

Read more

Noțiuni de estetică, Petre Dulfu, București, 1891

Oglinda paginii de titlu: Noțiuni / de / estetică / pentru / Clasa V-a a Institutelor pedagogice și Externatelor secundare de fete / (Conform programei în vigóre) / de / P. Dulfu / Doctor în filozofie, profesor de filozofie și pedagogie / la Asilul „Elena Dómna” și de pedagogie la Șcóla Normală a „Societății /…

Read more

Bronzes, Alexandru Macedonski, București, 1897

Oglinda paginii de titlu: Alexandre Macédonski / Bronzes / Vers / Préface par Mr. Alex. Bogdan-Pitești. Bronzes este un volum de poezii în limba franceză în format „carte de buzunar”, având dimensiunile 12,5 x 8 cm, publicat de Alexandru Macedonski la L’Imprimeria Populară din București în anul 1897. Prefața este semnată de Alexandru Bogdan -Pitești,…

Read more

Herbst-und Winterblumen, Carus Sterne, Praga; Leipzig, 1886

Oglinda paginii de titlu: Herbst-und Winterblumen. / Eine Schilderung der heimischen Blumenwelt / von / Carus Sterne. / Mit 71 Abbildungen in farbendruck / nach der Natur gemalt / von / Jenny Schermaul / und 106 Holzstichen / Prag: F. Tempsky ; Leipszig: G. Freytag 1886. Volumul intitulat Flori de toamnă și de iarnă –…

Read more

Regulamentul organic, București, 1847

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii. Oglinda paginii de titlu: Regulamentul / Organic. / întrupat cu legiuirile din anii 1831, 1832 şi 1833, şi adnotat / la sfârşit cu legiuirile de la anul 1834 până acum, împărţite pe fie- / care an, precum şi cu o scară desluşită a materiilor / Acum adoa oară tipărit…

Read more

Important!

Înscrierea cititorilor, împrumutul și restituirea cărților se face în programul: