COLECȚII SPECIALE

Peste 22000 volume carte și periodice

Cărți cu valoare patrimonială, românești și străine:

 • Cea mai veche carte românească existentă în fond: “Pravila de la Govora” (1640);
 • Cea mai veche carte străină existentă în fond: Lorenzo Valla “De linguae latinae elegantia libri six” (Paris, 1538);
 • Carte românească și străină cu conținut enciclopedic apărută în secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX, un bogat fond de lucrări de istorie a Transilvaniei;
 • Cărți bibliofile;
 • Ediții prime: Mihai Eminescu “Poesii” (1883);
 • Cărți cu autografe celebre: Titu Maiorescu, Ioan Slavici, Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Mircea Eliade s.a.;
 • Manuscrise;
 • Periodice de secol XIX si XX : “Familia”, “Convorbiri Literare”, “Transilvania”;
 • Publicatii periodice de interes local: Chioarul, Cronica, Gutinul, Gazeta Maramuresului, Colț de țară etc.

Recomandări

Vă recomandăm câteva titluri, din colecțiile noastre speciale:
 • Carte românească veche: Pravila de la Govora (Govora, 1640); Cartea româneasca de învatatura (Iasi, 1643); Noul Testament (Balgrad, 1648); Biblia lui Serban (Bucuresti, 1688); Îndreptarea legii (Târgoviste, 1652); Dosoftei. Viata si petrecerea sfintilor (Iasi, 1682-1686); Biblia lui Bob (Blaj, 1795); Gheorghe Sincai “Elementa linquae daco-romanae sive valachicae“ (Buda, 1805); Legiuirea lui Caragea (Bucuresti, 1818) s.a.
 • Carte străină veche: Paulus Iovius ”Historiarum sui temporis” (Venetia, 1552-1568); Anton Maria Del Chiaro “Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia” (Venezia, 1718); Ambrosi Calepinus ”Septem linguarum lexicon” (Patavia, 1731); Voltaire”Oeuvres completes (Paris, 1784 -1789) – 58 vol .s.a.
 • Ediții prime: Alexandru Macedonski ”Poesii”; George Calinescu ”Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent”, George Baritiu “Parti alese din istoria Transilvaniei”, vol. I-III, Anton Pann “Noul Erotocrit”, vol. I-V, Liviu Rebreanu “Framântari”, Ioan Slavici “Novele din popor” s.a.
 • Ediții de lux: Paul Verlaine ”Sagesse” (Paris, 1925); Karl Marx ”Le capital” (Paris, s.a.); Alfred De Musset ”Les plus beaux vers” (Paris, 1929) s.a.
 • Lucrări cu autografe și dedicații: Gheorghe Adamescu, Ion Agârbiceanu, Tudor Arghezi, I.Al. Bratescu-Voinesti, Petru Comărnescu, Nichifor Crainic, Petre Dulfu, Roberto Fava, S. Fl. Marian, Ion Minulescu, Ion Pillat, Nichita Stănescu, Vasile Voiculescu, Duiliu Zamfirescu s.a.
 • Ediții de dimensiuni neobișnuite: liliput (Dante, Macedonski, Boris Pasternak), foarte mari (Franz Jaffé. Die bischöfliche Klosterkirche Zu Curtea de Arges in Rumänien – Berlin, 1911; Alexandru Odobescu. Le trésor de Pétrosa – Paris, 1900)

Galerie

Prezentări

Gramatica românească, autor Constantin Diaconovici Loga, Buda, 1822

Oglinda paginii de titlu: Gramatica / romanească / pentru / îndreptarea tinerilor / Acum / întîia oară lucrată / prin / Constantin Diaconovici Loga, / al Şcolelor Preparande Romaneşti din Arad / Profesor. / La Buda. / În Crăiasca Tipografie a Universiteţii Ungariii. / 1822. Text cu caractere chirilice și tipar negru, puține, dar deosebit…

Read more

95 de ani de la apariția ziarului „Baia Mare”

Din patrimoniul Colecțiilor speciale ale bibliotecii: La 23 septembrie 1926 apare, cu o frecvență de patru numere pe lună, ziarul „Baia Mare” – organ politic, social și economic, redactor responsabil: dr. Aurel Nistor, director: dr. Teofil Dragoș. „Frământările sufletești ale unui grup de prieteni, pătrunși de acceași dragoste de neam, călăuziți de aceleași principii morale,…

Read more

165 de ani de la nașterea profesorului Ioan Bianu – creatorul şcolii româneşti de biblioteconomie şi bibliografie

Din patrimoniul Colecțiilor speciale ale bibliotecii: Ioan Bianu a absolvit cursurile gimnaziale la Blaj, iar pe cele universitare la București în cadrul Facultății de Filosofie și Litere. Și-a continuat studiile la Milano, Madrid și Paris, cercetând totodată modul de organizare și funcționare a marilor biblioteci. A fost bibliotecar, profesor la Liceul „Sfântul Sava”, profesor universitar,…

Read more

Colecții speciale ale bibliotecii: 31 august – Ziua Limbii Române

Din patrimoniul Colecțiilor speciale ale bibliotecii: La compartimentul Colecții speciale a fost realizată vitrina de carte „Limba română în manuale de altădată” cu ediții ale manualelor școlare apărute în anii 1880, 1883, 1899, 1912, 1927, 1935 și 1946. Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare | 31.08.2021

Read more

55 de ani de la moartea folcloristului și bibliografului Ion Mușlea (27 iulie 1966)

Din patrimoniul Colecțiilor speciale ale bibliotecii: 27 iulie – 55 de ani de la moartea folcloristului și bibliografului Ion Mușlea (1899-1966). Ion Mușlea a urmat cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității din Cluj (1918-1922) și studii de specializare la „École roumaine en France” din Paris (1922-1925). În 1927 devine doctor în etnografie și folclor.…

Read more

André Maurois – 136 de ani de la naștere

La 26 iulie 1885 s-a născut scriitorul francez André Maurois. A scris romane psihologice, nuvele, eseuri, critică literară și monografii istorice, dar a devenit cunoscut mai ales datorită biografiilor literare făcute unor personalități ca: Honoré de Balzac, George Byron, Ivan Turgheniev, Voltaire, Châteaubriand, P.B. Shelley, Frederic Chopin, Marcel Proust, Victor Hugo, Benjamin Franklin ș.a.
Lucrări aflate în fondul Colecțiilor Speciale.

Read more

Simion Bărnuțiu în Colecțiile speciale ale Bibliotecii județene (n. 21 iulie 1808 )

Din patrimoniul Colecțiilor speciale ale bibliotecii: La 21 iulie 1808 s-a născut Simion Bărnuțiu Preot greco-catolic, om politic, istoric, filosof, și profesor universitar. A fost unul din organizatorii și conducătorii Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania și vicepreședinte al Adunării Naționale de la Blaj. La Blaj a rostit un discurs istoric în care cerea egalitatea…

Read more

Liturghier, Blaj, 1807

Din patrimoniul Colecțiilor speciale ale bibliotecii:   Oglinda paginii de titlu: Dumnezeeştile / liturgii / a celor dintru sfinţi Părinţilor noştri, / Ioann Zlatoust, Vasilie cel Mare, şi / a Prejde Sştenii. / acum / A treia oară tipărite: Supt stăpînirea / Prea Înălţatului Înpărat / Francisc al doilea / Craiului Apostolicesc: Mare Prinţ al…

Read more

Alexandru Odobescu în Colecțiile speciale ale Bibliotecii județene

Scriitor, istoric, academician, arheolog, Alexandru Odobescu a desfășurat o bogată activitate politică și culturală. A fost profesor universitar de arheologie și inițiatorul primelor cercetări arheologice sistematice din România, ministru de Externe și ministru al Cultelor (1863), secretar al Legației române din Paris (1881-1885), director al Teatrului Național din București (1875), secretar general al Academiei Române (1879).

Read more

Colecții speciale: Fabule, Dimitrie Țichindeal, Buda, 1814

Din patrimoniul Colecțiilor speciale ale bibliotecii: Fabule, Dimitrie Țichindeal, Buda, 1814.   Prima colecție de fabule românești, traduse și adaptate la realitatea românească după cele ale scriitorului sârb D. Obradovic, de Dimitrie Țichindeal, cărturar iluminist român și militant al dezvoltării școlilor naționale din Banat.

Read more

Nicolae Iorga – 150 de ani de la naștere (1871-1940)

Istoric, scriitor, publicist, om politic, academician și profesor universitar, membru a numeroase societăți științifice și academii din străinătate. A fost fondator și director al Școlii române din Paris (1920), al Institutului de studii bizantine și al Institutului de istorie universală (1937) și unul dintre fondatorii Institutului de Studii Sud-Est Europene (1914). A fost organizatorul primului…

Read more

Charles Baudelaire – 200 de ani de la naștere

Poet, estetician, critic literar și de artă, traducător și publicist. În poezie, prin noutatea și originalitatea creațiilor sale, Baudelaire a deschis o nouă cale în lirica franceză și universală, reușind să modifice în profunzime registrul de sensibilitate al generațiilor de poeți care i-au urmat.

Read more

Alexandru D. Xenopol – 174 de ani de la naștere

Alexandru D. Xenopol – 174 de ani de la naștere Istoric, economist, filosof, pedagog, sociolog și scriitor, membru al Academiei Române din 1893, profesor universitar la Iași și profesor onorific la Sorbona, A. D. Xenopol a abordat probleme esențiale ale istoriei naționale precum autohtonia și continuitatea românilor în spațiul carpato-dunărean și a elaborat prima vastă…

Read more

Din patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” (5)

Din patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” (5) de Simona DUMUŢA Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” De bello Peloponnesiaco, Tucidide, Frankfurt, 1589 Oglinda paginii de titlu: THVCYDIDIS / DE BELLO PELOPON- / NESIACO LIBRI VIII. / Ex interpretatione Laurentii Vallae, ab Henrico / Stephano iterum recognita. / In hac secunda editione, quae accuratior multis partibus, quam /…

Read more

Album Petre Dulfu (1856-1953) – 165 de ani de la naștere

Album Petre Dulfu (1856-1953) – 165 de ani de la naștere „Model de profesor – care privià școala ca o biserică, clasa ca un altar și catedra ca un amvon – educator al poporului și al tineretului, prin scrieri fermecătoare și pline de idei sănătoase, cântăreț al vitejiei străbune, prevestitor al împlinirii idealului național și mai…

Read more

Mamele celebre, Mauriciu Block

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Mamele celebre, Mauriciu Block, București, [1924] Apărută în colecția „Biblioteca pentru toți”, cartea, de doar 75 de pagini, surprinde câteva biografii de mame ale unor oameni iluștri.

Read more

Catavasier, Blaj, 1762

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Catavasier, Blaj, 1762 Catavasierul este o carte de cult (liturgică sau bisericească) din ritul bizantin al Bisericii Ortodoxe care conține imnele învierii și alte cântări de la vecerniile și utreniile duminicilor (vecernia de sâmbăta seara și utrenia de duminica dimineața).

Read more

Evanghelie, București, 1760

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Evanghelie, București, 1760 Oglinda paginii de titlu: SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA / EVANGHELIE / Care sau Tipărit acum în Zilele prea / Înălţatului Domn şi oblădui / toriu a toată ţara Rumânească Io / SCARLAT / Grigorie Ghica Voevod. / Cu Blagoslovenia şi cu toată che[l]tuiala pu[r] / tătoriului pravoslaviei…

Read more

Penticostar, Iași, 1753

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: . Penticostar, Iași, 1753 . Oglinda paginii de titlu: PENTICOSTARION / Ce are întru sine slujba ce i să cuvine. / Care acum întâiu s-au tipărit, / În zilele prea înălţatului Domn: / Io Constantin Mihail Racoviţă VoeVod. / Cu Blagoslovenia, și cu chieltuiala Prea / sfinţitului Mitropolit, atoată…

Read more

Poezii, Mihai Eminescu, Aarhus, 1989

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: . Poezii, Mihai Eminescu, Aarhus, 1989 . Oglinda paginii de titlu: Eminescu / Poezii / După edițiile critice îngrijite de / Perpessicius / Editura / Victor Frunză / Danemarca / 1989. Volumul conține opera poetică integrală a lui Mihai Eminescu, încadrată în trei secțiuni: Antume, Postume și Anexe precum…

Read more

Biblia de la București, 1688

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: . Biblia de la București, 1688 . Biblia de la București, sau Biblia lui Șerban Cantacuzino cum mai este cunoscută, este prima traducere integrală a Bibliei în limba română, traducere care prin prelucrarea graiurilor folosite în alte traduceri și utilizând tradiția fonetică a textelor anterioare a reușit să îmbogățească…

Read more

„Tezaur eminescian în Colecțiile speciale ale bibliotecii”

„Poesii” de Mihai Eminescu este singurul volum tipărit în timpul vieții poetului. Apărut prin grija lui Titu Maiorescu, cel care a și făcut selecția creațiilor și a semnat prefața, volumul conține toate poeziile publicate de autor vreme de 12 ani în revista „Convorbiri literare”, dar și unele aflate doar în manuscris până atunci.

Read more

Dizertațiune istorico-critică și literară, Vasile Maniu, Timișoara, 1857

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Dizertațiune istorico-critică și literară, Vasile Maniu, Timișoara, 1857. Oglinda paginii de titlu: Disertatiune / istorico-critica / si / literara / tractanda despre originea romaniloru / din / Dacia-Trajana / de / Basiliu Maniu / Timisiora, / Cu Typariul lui M. Hazay si a fiului Guilomu. / 1857.

Read more

„Dar de Crăciun”, Sibiu, 1897

Publicat: 21 Decembrie 2020. Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: „Dar de Crăciun”, Sibiiu, 21 Decemvrie v. 1897 .Din traista lui Moș Crăciun. În 1897, „Foaia poporului”, cel mai popular ziar românesc din Ardeal, publică la Sibiu o broșură destinată tuturor cititorilor săi și intitulată „Dar de Crăciun”, în care sunt cuprinse texte semnate de…

Read more

Triodion, București, 1726

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, 1718. Oglinda paginii de titlu: ISTORIA / DELLE / MODERNE RIVOLUZIONI / DELLA / VALACHIA, / Con la Descrizione del Paese; Natura; Costumi, / Riti, e Religione degli Abitanti; / Anessavi la Tavola Topografica di quella / Provincia…

Read more

Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, 1718

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, 1718. Oglinda paginii de titlu: ISTORIA / DELLE / MODERNE RIVOLUZIONI / DELLA / VALACHIA, / Con la Descrizione del Paese; Natura; Costumi, / Riti, e Religione degli Abitanti; / Anessavi la Tavola Topografica di quella / Provincia…

Read more

Cartea Unirii 1918-1928

La împlinirea a 10 ani de la Marea Unire, scriitorul Cezar Petrescu (1892-1961) publică o „carte comemorativă” în care semnează alături de Nichifor Crainic (1889-1972), Emanoil Bucuţa (1887-1946), Emil Isac, (1886-1954), Mihail Sadoveanu, (1880-1961) evocări ale jertfelor aduse pentru îndeplinirea idealului național.

Read more

Chiriacodromion, Alba Iulia, 1699

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Oglinda paginii de titlu: CHIRIACODROMION / sau / EVANGHELIE ÎNVĂŢĂTOARE / Care are întru ea Cazanii la toate Duminecile / preste an, şi la Praznicele Domneşti, şi / la Sfinţii cei numiţi. / Acum întâi întru acesta chip aşezată şi / Tipărită, şi mai luminat în limba / Rumânească diortosită. / Supt biruinţa prea luminatului şi înălţatului // IOSIF LEOPOLD.

Read more

Istoria și originea lumii, Orazio Torsellino, Douai, 1630

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Oglinda paginii de titlu: HORATII / TURSELLINI / E ‘ SOCIETATE / IESV, / HISTORIARVM / AB ORIGINE MVNDI / usque ad annum 1598. / EPITOMAE / LIBRI X. / DVACI, / Ex Typographia BALTAZARIS BEL- / LERI, sub Circino Aureo, / Anno 1630. / Cum Privilegio. Tipar negru,…

Read more

De bello Peloponnesiaco, Tucidide, Frankfurt, 1589

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: . Oglinda paginii de titlu: „THVCYDIDIS / DE BELLO PELOPON- / NESIACO LIBRI VIII. / Ex interpretatione Laurentii Vallae, ab Henrico / Stephano iterum recognita. / In hac secunda editione, quae accuratior multis partibus, quam / prima, melior est, haec amplius etiam, quam in illa habes: / Vitam THVCYDIDIS…

Read more

Irmologhiu sau Catavasier, Anton Pann, București, 1846

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: . Oglinda paginii de titlu: Irmologhiu / sau / Catavasier / care / cuprinde în sine toate irmoasele sau catavasiile sărbăto- / rilor împărăteşti de peste an, Troparele, condacele şi Ecsa- / postelariile / Cuprinde / şi podoviile tuturor glasurilor, Bine-Cuvântările şi slujba Mor- / ţilor şi altele. /…

Read more

Evhologhion, București, 1722

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: . Oglinda paginii de titlu: EVHOLOGHION / adecă / MOLITVELNIC / Acum atreiaoară Tipărit, după / rânduiala celui Grecesc. / În zilele, de Dumnezeu înălţatei Dom- / nii aprea Luminatului oblăduitoriu / atoată Ţara Rumânească, / Ioann Nicolae Alidzandru: Voevod, / MAVROCORDATU / Cu Blagoslovenia şi cu toată chieltuiala…

Read more

Die Bischöfliche Klosterkirche zu Curtea de Argeș, Franz Jaffé, Berlin, 1911

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Oglinda paginii de titlu: Die / Bischöfliche Klosterkirche / zu / Curtea de Argeș / in Rumänien / mit unterstützung der landesbehörden / und nach eigenen studien herausgegeben / von / Franz Jaffé / königlicher baurat / Berlin 1911 / Verlag von Weise & Co. / W. Maassen-Strasse. Monografia…

Read more

Istoria muzicii la români, București, 1928

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii: Oglinda paginii de titlu: Mihail Gr. Poslușnicu / profesor / Istoria musicei / la români / De la Renaştere până ‘n epoca de / consolidare a culturii artistice. / Cu 193 chipuri în text. / Cu o prefață / de / Domnul Niculae Iorga / „Cartea Românească”, București.  …

Read more

Sagesse, Paul Verlaine, Paris, 1925

Oglinda paginii de titlu: P. Verlaine / Sagesse / Portrait gravé par J.-L. Perrichon / d`aprés Eugène Carrière / Ornements dessinés et gravés sur bois / par Maurice de Lambert / Paris / Éditions d`art Édouard Pelletan / R. Helleu et R. Sergent, éditeurs / 125, Boulevard Saint-Germain, 125 / MDCCCCXXV. Biblioteca noastră deține o…

Read more

De linguae Latinae elegantia libri sex, Lorenzo Valla, Paris, 1538.

Cea mai veche carte în limbă străină, aflată în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare la Compartimentul Colecții Speciale, De linguae Latinae elegantia libri sex, Lorenzo Valla, Paris, 1538, este un studiu științific despre frumusețea limbii latine și aparține umanistului și filologului italian Lorenzo Valla. Lucrarea de lingvistică latină a stat la baza a…

Read more

Istoria universală, Ioan Slavici, București, 1891

Oglinda paginii de titlu: Istoria universală / Manual pentru învețămentul secundar / lucrat de / Ioan Slavici / Partea II / Evul mediu / Cu 62 ilustrațiuni / București / Editura Librăriei Socecu & Comp. / 1891. Exemplar cu dedicația autorului: „D-lui Dr. Dimitrie Onciul în semn de colegială / afecțiune. / Ioan Slavici”.  

Read more

Noțiuni de estetică, Petre Dulfu, București, 1891

Oglinda paginii de titlu: Noțiuni / de / estetică / pentru / Clasa V-a a Institutelor pedagogice și Externatelor secundare de fete / (Conform programei în vigóre) / de / P. Dulfu / Doctor în filozofie, profesor de filozofie și pedagogie / la Asilul „Elena Dómna” și de pedagogie la Șcóla Normală a „Societății /…

Read more

Bronzes, Alexandru Macedonski, București, 1897

Oglinda paginii de titlu: Alexandre Macédonski / Bronzes / Vers / Préface par Mr. Alex. Bogdan-Pitești. Bronzes este un volum de poezii în limba franceză în format „carte de buzunar”, având dimensiunile 12,5 x 8 cm, publicat de Alexandru Macedonski la L’Imprimeria Populară din București în anul 1897. Prefața este semnată de Alexandru Bogdan -Pitești,…

Read more

Herbst-und Winterblumen, Carus Sterne, Praga; Leipzig, 1886

Oglinda paginii de titlu: Herbst-und Winterblumen. / Eine Schilderung der heimischen Blumenwelt / von / Carus Sterne. / Mit 71 Abbildungen in farbendruck / nach der Natur gemalt / von / Jenny Schermaul / und 106 Holzstichen / Prag: F. Tempsky ; Leipszig: G. Freytag 1886. Volumul intitulat Flori de toamnă și de iarnă –…

Read more

Regulamentul organic, București, 1847

Din patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii. Oglinda paginii de titlu: Regulamentul / Organic. / întrupat cu legiuirile din anii 1831, 1832 şi 1833, şi adnotat / la sfârşit cu legiuirile de la anul 1834 până acum, împărţite pe fie- / care an, precum şi cu o scară desluşită a materiilor / Acum adoa oară tipărit…

Read more

Important!

Înscrierea cititorilor, împrumutul și restituirea cărților se face în programul: