ACTIVITATE EDITORIALĂ

“Bibliotheca Septentrionalis”
  • Buletin semestrial cu un supliment pentru cititorii elevi: “Fascinaţia lecturii”

În “Gând de început” din primul număr (ianuarie 1993) sunt precizate domeniile de interes: istoria cărţii şi a bibliotecilor, dialoguri profesionale, viaţa personalităţilor şi localităţilor din Maramureş, aniversările şi
evenimentele culturale importante din judeţ.

  •  Redacția:

Redactor-şef: conf. dr. Florian ROATIŞ
Redactor-şef adjunct: Laviniu ARDELEAN
Redactori: Gabriel STAN-LASCU; Diana FILIP; Simona DUMUŢA; Vlad Ioan Bondre.

Tehnoredactare şi copertă: Gabriel STAN-LASCU
Multiplicare şi broşare: Gheorghe ŞUT
Postare pe site-ul bibliotecii: Marcel ŢURA, Adrian MAN

Bibliotheca Septentrionalis este o publicaţie semestrială a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare
Director: prof. dr. Teodor ARDELEAN
Revista online:
https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com
https://www.bibliotecamm.ro

ISSN 1221-3764

Nr. 40 – 2013 (1)
Nr. 41 – 2013 (2)
Nr. 42 – 2014 (1)
Nr. 43 – 2014 (2)
Nr. 44 – 2015 (1)
Nr. 45 – 2015 (2)
Nr. 46 – 2016 (1)
Nr. 47 – 2016 (2)
Nr. 48 – 2017 (1)
Nr. 49 – 2017 (2)
Nr. 50 – 2018 (1)
Nr. 51 – 2018 (2)
Nr. 52 – 2019 (1)
Nr. 53 – 2019 (2)
Bibliotheca Septentrionalis 54(2020)
Nr. 54 – 2020 (1)
Bibliotheca Septentrionalis 55 (2020)
Nr. 55 – 2020 (2)
Bibliotheca Septentrionalis nr. 56
Nr. 56 – 2021 (1)
Nr. 57 – 2021 (2)
Nr. 58 – 2022 (1)
Nr. 59 – 2022 (2)
Nr. 60 – 2023 (1)
Nr. 61 – 2023 (2)

Citiţi mai multe articole pe blogul revistei

e-Bibliotheca Septentrionalis