SERVICII OFERITE

Oferă spre consultare colecţii de factură enciclopedică
 • Accesul direct al cititorilor la bazele de date cu înregistrări bibliografice se face prin intermediul a 8 calculatoare;
 • Accesul gratuit la reţeaua de internet wireless;
 • Posibilitatea de a redacta referate, lucrări de diplomă;
 • Împrumutul interbibliotecar (prin care biblioteca poate obţine, prin împrumut, de la o altă bibliotecă, anumite documente cerute de utilizatori, inexistente în colecţiile proprii.*

*Pentru a intra în posesia unui document prin ILL(Inter-Library Loan), trebuie completat un formular standardizat, adică cererea de împrumut intern. Solicitantul completează Cererea de împrumut interbibliotecar. Consultarea publicaţiilor cerute prin împrumut interbibliotecar se face numai la sala de lectură a bibliotecii care a mijlocit împrumutul).

Deţine un bogat fond de referinţă

 • Enciclopedii, dicţionare, atlase, istorii, tratate;
 • Lucrări deosebit de valoroase cu format atipic mare: The Complete Costume History; The World of Ornament;
  sau format liliput: Darul speranţei; Unei mame iubitoare; Comori Zen;
 • Enciclopedia dezvoltării sociale;
 • Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine română;
 • Dicţionarul cinematografic al artelor româneşti;
 • Dicţionarul inventatorilor români contemporani;
 • Dicţionarul enciclopedic al răsăritului creştin;
 • Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989;
 • Dicţionar de frecvenţă a numelor de familie din Maramureş;
 • Atlasul bioenergetic al omului;
 • Atlasul locurilor misterioase: Oraşe antice, asezări simbolice şi tărâmuri dispărute;
 • Istoria aromânilor;
 • Istoria Crizantemei de Aur;
 • Tratat de galvanotehnică;
 • Tratat de metodologie sociologică.

Galerie

Important!

Înscrierea cititorilor, împrumutul și restituirea cărților se face în programul: